Τι είναι το K-Open Access; Το K – openaccess αποτελεί ένα σύγχρονο σχέδιο έρευνας και συνδυαστικής επεξεργασίας στοιχείων με στόχο την ανάλυση της πολιτικο – οικονομικής επιρροής στη δημόσια δράση και τον δημόσιο λόγο. Κεντρικός στόχος είναι η απονεύρωση επίμονων αντιλήψεων, η κατάρριψη επιβαλλόμενων βεβαιοτήτων αλλά και η προβολή των στρατηγικών που τις οργανώνουν. Ο χώρος του δημοσίου διαλόγου κυριαρχείται από την επίπεδη πληροφόρηση στο πλαίσιο ενός κατασκευασμένου πολέμου της πληροφορίας. Ταυτόχρονα, το πεδίο της δημόσιας πολιτικής δέχεται συστηματικές πιέσεις από παρεισδύουσες ομάδες, ακόμα και με νομιμοφανή μέσα, ενώ το κοινωνικό σύνολο δε διαθέτει επαρκή ενημέρωση ώστε να προχωρήσει σε μορφές οργανωμένης αντίδρασης. Το υλικό που προτείνεται δεν είναι δημοσιογραφικό, ούτε συνθέτει μπλογκ απόψεων, διαμορφώνει ωστόσο ένα πλαίσιο εναλλακτικής ανάλυσης της ανησυχητικά ανεξέλεγκτης δημόσιας ισχύος που αποκτούν μεγάλες οικονομικές και επιχειρηματικές ομάδες.

Τι κάνει το K-Open Access; Απέναντι σε κομφορμιστικά πολιτικά αφηγήματα και αποπροσανατολιστικές ερμηνείες, το ΚΟΑ (αντι)προτείνει το άνοιγμα ενός χώρου για την αμφισβήτηση των προβεβλημένων αφηγηματικών πλαισίων. Βασικός στόχος είναι η εύρεση άλλων μορφών γνώσης και ερμηνείας επίκαιρων πολιτικών φαινομένων στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες όπου οι κυβερνήσεις βρίσκονται συχνά σε κατάσταση εταιρικής αιχμαλωσίας. Στο πλαίσιο ενός γνωσιακού και ακαδημαϊκού ακτιβισμού, επιχειρείται ο διεμβολισμός της πολιτικής πραγματικότητας μέσα από την χρήση στοιχείων, δεδομένων και ερμηνευτικών εργαλείων που ενώ είναι διαθέσιμα δεν χρησιμοποιούνται συνήθως συνδυαστικά. Τα μέλη της ομάδας χαρτογραφούν αλληλουχίες συμφερόντων αλλά και δράσεις ομάδων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χώρο. Η αποκωδικοποίηση της εκάστοτε ατζέντας διαφόρων «παικτών» (μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικοί κολοσσοί, παγκόσμιοι συμβουλευτικοί όμιλοι κλπ.) επιχειρεί το «ξεκλείδωμα» της γνώσης προς την κοινωνία, στοχεύοντας στην γνωσιακή ενδυνάμωσή της.

Το K – openacccess λειτουργεί μη κερδοσκοπικά ακολουθώντας τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες συμπεριφοράς σχετικά με τη διεξαγωγή και την ακεραιότητα της έρευνας. Η ομάδα αποτελείται από ερευνητές, διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ.