Το Χρέος ως Εργαλείο Κυριαρχίας (Μέρος Ι)

Το Χρέος ως Εργαλείο Κυριαρχίας (Μέρος Ι)

To 2017 μια ινδική δεξαμενή σκέψης ονόμασε την πολιτική της Κίνας ως «Διπλωματία της παγίδας χρέους» (Yee, 2022), εξηγώντας πως η κινεζική πολιτική χρησιμοποιεί την ασταθή οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών στις οποίες χορηγεί δάνεια τα οποία οι πρώτες αδυνατούν να...