Η ομάδα του Αντι-λεξικού εστιάζει στις χρήσεις των λέξεων στον πολιτικό λόγο. Ο δημόσιος χώρος κατακλύζεται από γλωσσικά σχήματα που συχνά εμποτίζουν τις πολιτικές συζητήσεις σε βαθμό που τείνουν κάποιες φορές να μετατρέπονται σε ρεπερτόρια σκέψης. Η ομάδα του Αντι-λεξικού ανασύρει από το δημόσιο χώρο επικοινωνιακά γλωσσικά στοιχεία και αναλύει τις λειτουργίες τους επιχειρώντας να αναδείξει τόσο τις εργαλειακές χρήσεις συγκεκριμένων όρων όσο και τις εννοιολογικές διαστρεβλώσεις που κανονικοποιούν συγκεκριμένες αναγνώσεις της πραγματικότητας.

Φράχτης

Φράχτης

φράχτης, (ο) [ΕΤΥΜ. φράσσω, φράγμα] – Συν. άβατο. 1. Σχετίζεται προπαντός με τον χώρο: (α) τοπική/χωρική σημασιολογία· συνδέεται με την έννοια της δυσκολίας πρόσβασης, την οριοθέτηση, την επιβολή φραγμών. (β) θρησκευτική σημασιολογία· ενέχει την έννοια της...